K čemu slouží firemní bulletin a jaké má charakteristické vlastnosti ?

Jde o zaručeně dlouhodobý a stabilní efekt, který je nejžádanější na našem trhu. Jeho obsah je zpravidla aktuální a zajímavé informace z daného oboru. Též jde o novinky týkající se samotného vydavatele. Je to nástroj vztahů s veřejnosti tzv. Public relations

Pro zvyšování znalostí a kvalifikace umožňuje svým čtenářům sloužit jako cenný informační zdroj pro lepší orientaci. ProBulletin vydavatele je nástrojem, který rozšiřuje informace o firmě a oblasti ve které působí, posiluje povědomí o značce a klade tak na kladný názor veřejnosti, který ji ovlivňuje.

Vlastnosti firemního newsletteru jsou:

 

 • posilování značky
 • dlouhodobé působení na odbornou a širokou veřejnost
 • tvorba kvalitního obsahu – vydávání odborných článků a aktualit v pravidelných frekvencích, které je časově a finančně náročné
 • newsletter je pro všechny, kteří chtějí využívat a disponovat informace z daného oboru a sdílet tak informace s ostatními

 

 

Virální efekt – jde o rozšiřování obsaženého textu v mezi čtenáři, kteří celý obsah v newsletteru šíří ostatním
Přesně takovým newsletterm mají být i Internetové bubliny, které čtenář čte a jejich realizace pro nás může být ideálním příkladem v dalším textu.

Jaký je důvod a cíl vydávat newsletter?

Pokud se firma rozhodne vydávat newsletter nebo aspoň o něm začne uvažovat. Musí si dobře zvážit jaký má důvod k jeho realizaci. Jde-li o vytvoření jména nebo o podporu v prodeji. Jaké máme dva typy newsletteru a co nám přináší, máme připomenuté v předcházejících odstavcích.

Tvorba newsletteru závisí na rozhodnutí firmy, která zváží jaký je její přesný cíl. Přínos newsletteru je vliv na firemní cíle, které se rozděluje do několika málo skupin.

Přínosy newsletteru a jeho podílení na firemní cíle:

Komunikace – podporuje komunikaci, posiluje dialog mezi firmou a širokou veřejností

Zvýšení prodeje – obchodní newsletter přímou nabídkou zboží či služeb, firemní pak zejména budováním vztahů a zvyšováním povědomí

Informace – přináší zajímavé informace z oboru, odborné know-how, novinky a zajímavosti, ale také informace o vydavateli newsletteru

Budování značky – připomíná samotnou existenci firmy, poukazuje na znalosti a schopnosti (know-how), zvyšuje důvěryhodnost značky

 

Jaké jsou zásady na přípravu firemního newsletteru?

 • Kvalita a obsah textu:
  Klient si musí uvědomit, že firemní newsletter není pouze propagační materiál. Jde o určitý ztroj informací, které své čtenáře musí zaujmout zajímavými informacemi, které budou jeho přínosem kvalitou obsaženého textu. Na základě toho se určí, zda je odmítnut, nebo naopak šířen dál.
 • Zajímavá a aktuální témata:
  Zajímavé aktuální články, jehož obsahy jsou zaručeným klíčem úspěšného newsletteru.
  Statistiky a přehledy:
  Statistika čtenosti newsletteru a jeho sledování
 • Tón informací:
  Dáváme pozor na sebechválu, především se zaměřujeme na přednost i na ostatní články jako jsou citlivá témata, nejsou psaná pouze kladné informace
  Útok na emoce:
  Pracujeme s emocemi čtenářů
 • Databáze příjemců:
  Příjemce newsletteru známe co možná nejlépe, abychom mohli přizpůsobit charakter informací jejich zájmům
 • Adresné zasílání newsletteru:
  Zasíláme newsletter podle rozsahu naší databázi příjemců
 • Jazyk a gramatika:
  Co se týká gramatiky, která je psána texty správně, stručně a pochopitelně. Snažíme se zachovat dostatečnou odbornost článků.
 • Stavíme na předchozí komunikaci firmy: Newsletter se pouze doplňuje
  Naší důležitým faktem je dodržování zákonů a etických principů.