Přehled grafických a DTP prací


DTP ve spolupráci s řadou externích grafických a designových specialistů zajišťujeme v podstatě veškeré grafické práce.


Příkladem je tisk publikací, kde z dodaných podkladů zajistíme, sazbu, korektury, grafiku, tisk, vazbu a dopravu až k Vám. Vyrobili jsme řadu periodických i neperiodických publikací a vydali vlastním nákladem několik knih.


Zajišťujeme tedy především tyto práce: Zpracování letáků, brožur, tvorbu logotypů, návrhy a výrobu reklamních předmětů, sazbu a zlom publikací, kalendářů, nástěnných, stolních, webovou grafiku, Corporate identity, fotopráce, vizitky a na co si vzpomenete...


Na požádání zpracujeme kalkulaci ceny.