O co se vlastně jedná?

 

PPC (z angličtiny pay per click) je forma internetové reklamy, u které platíte pouze za kliknutí na vaši reklamu. Neplatíte tak za zobrazení reklamy, ale pouze za přivedené návštěvníky a naši práci. Kompletně zrealizujeme založení a správu PPC kampaní v nejrozšířenějších systémech – Adwords (Google.com), Sklik (Seznam.cz), Etarget a Facebook.

PPC kampaň od nás prochází těmito fázemi:

1. Konzultace strategie a cílů

Na začátku je analýza Vašeho webu. Zpravidla probereme s Vámi úpravu Vaší presentace na webu z hlediska její navigace a obecně informací k Vaší činnosti, které by měly prodávat to co prodávat potřebujete a chcete. Potom vytýčíme cíl a specifikujeme PPC strategii, která vám pomůže maximálně využít potenciál Vašeho webu. 

2. Vytvoření vlastní kampaně včetně cenové kalkulace a harmonogramu prací, kampaně a plateb

 

V rámci této služby provedeme především analýzu klíčových slov a navrhneme optimální inzeráty, které budou Vaše služby nebo zbožprodávat a to i včetně vytvoření PR článků.

3. Vyhodnocení efektivity kampaně

Závěrem vyhodnotíme efektivitu realizovaných PPC kampaní a probereme další možnosti optimalizace.

Cena této služby je zcela individuální a vychází z hodinové sazby našeho odborníka na danou oblast, která činí 450,- Kč.

Správa PPC kampaní

Námi nastavené kampaně můžeme na pravidelné bázi optimalizovat dle dohodnuté strategie. Svojí činnost neustále monitorujeme z hlediska efektivity a Vám předkládáme detailní zprávy o naší práci a jejich výsledcích. To co Vás nejvíc bude zajímat je skutečný efekt pro Vás a ten se vždy u námi průběžně spravovaných kampaní dostaví. Nikdy neděláme to co nemá efekt za peníze klienta.